På gång

Å lite vad som hänt

Ärtan röntgad A/A


Vi åker till Norge under 2021/22.

My dog x 2 är inplanerat

Roskilde och Gotland redan bokade.

Ev. någon inoff för att öva lite.


Flisan anmäld till flera utställningar.


Valpar mellan Råttan och Milo ?  Om ca 1 vecka vet vi mera.